Vilka är vi?

Dianetikgruppen i Sverige

Vi är en några personer som med framgång har använt Dianetik i våra liv och som nu vill sprida det till andra på en ideell och frivillig basis.

Vi tror att möjligheter finns till förbättrade liv och slutligen en förbättrad värld med hjälp av Dianetik.

Dianetikgruppen i Sverige är en underavdelning till Södra Sveriges frivilligpastorer, som är en fristående ideell förening. Föreningens syfte är att hjälpa människor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Dianetikgruppen i Sverige
Wintriegården
218 45 Malmö
0706 - 42 18 84
info(at)effektivitet.org

Södra Sveriges frivilligpastorer

Södra Sveriges frivilligpastorer är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksam det senaste året främst med Gula Tältet på marknader och torg över hela Sverige.

I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester, hjälpt folk med rådgivning och gett speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister, som är ett sätt att påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen. Vi utbildar folk på att ge assister i tältet.


Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Allt som allt så har dessa grupper av frivilliga pastorer gjort insatser på över hundra större katastrofplatser.

Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.


Några av oss i Södra Sveriges frivilligpastorsförening ville arbeta med att sprida Dianetik i Sverige och bildade därför avdelningen Dianetikgruppen i Sverige.

Välkommen att prova på Dianetik.
Du får ett mycket spännande äventyr – det kan vi lova!