Själsgåvan hos den som är clear

– Artikel av L. Ron Hubbard –

Dianetikauditering har direkt att göra med att öka individens förmåga att överleva, genom att öka hans förnuft eller förmåga att dra slutsatser, hans fysiska kraft och livsglädje i stort.

Därför är en clear i Dianetiken helt enkelt en person vars engram och lås raderats ut och som inte längre blir förvirrad, tvångsmässig eller styrd av förflutna tillfällen med fysisk smärta.

Psykometri och övriga tester för aberration visar att den som är clear är oaberrerad. Hans minne är utmärkt. Hans psykiska stabilitet är mycket stor, då omständigheter i hans omgivning inte kan få honom att agera irrationellt på grund av aberrationer. Han har ett fritt känsloliv och är fri att njuta av livet. När en person blir clear, når han upp till en intelligenskvot som vida överstiger den han hade innan auditeringen.

Det är viktigt att vara lycklig. Förmågan att ordna livet och omgivningen så att livet blir mer njutbart, förmågan att tolerera sina medmänniskors fobier, förmågan att se de verkliga faktorerna i en situation och lösa problemen i livet på rätt sätt, förmågan att ta på sig och utöva ansvar, alla dessa saker är viktiga. Livet är inte särskilt mycket värt att leva om man inte kan njuta av det. Den som är clear njuter i mycket hög grad av livet. Han kan stå emot i situationer som skulle krossat honom innan han blev clear. Förmågan att leva ett bra och fullvärdigt liv och att njuta av detta, är det som är själsgåvan hos en clear.

Personen benämns "clear" därför att hans grundläggande personlighet, hans självbestämmande, hans utbildning och erfarenhet har befriats från aberrerande skuggor.

Sålunda har vi det rådande slutgiltiga målet för auditering: clear. Detta är det långsiktiga målet.


L. Ron Hubbard


« Tillbaka