Har du någonsin undrat över hur ditt sinne fungerar?

Ditt sinne spelar in allt du upplever genom hela livet. Dessa "mentala intrycksbilder" är ditt minne.

Genom mentala intrycksbilder kan du se det förflutna, höra vad som sades, känna, smaka och lukta saker från mycket länge sedan eller bara från igår. Din perception av mentala intrycksbilder kan — oavsett hur vag den är i början — göras skarpare med Dianetik.

Mentala intrycksbilder används kontinuerligt för att lösa problem, för fantasin och för att komma ihåg saker och ting. The New York Times-bästsäljare, L. Ron Hubbards Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, kommer att berätta mycket mer om mentala intrycksbilder, hur sinnet fungerar, och även om dess syfte.

Fortsätt »